Veruit één van de meest gebruikte tegenargumenten van e-sigaretten gaat over het gebruik bij jongeren en de potentiële aanzet tot overstap naar het traditionele roken.

De Engelse overheid, Public Health England, is al jaren de koploper in sensibilisering en volgt/voert pro-actief onderzoeken naar de gebruikspatronen en de gezondheidseffecten.

De bevindingen tonen aan dat het gebruik bij jongeren licht is toegenomen MAAR slechts 1,7% van de jongeren onder de 18 gebruikt e-sigaretten wekelijks of meer en de overgrote meerderheid van deze gebruikers waren/zijn rokers. Bij jongeren die nog nooit gerookt hebben is het gemiddelde gebruik onder de 0,2% en wordt dit gezien als normaal experimenteer gedrag. Er is dus absoluut geen sprake van een epidemie van vapen onder jongeren. De initiële stijging van het gebruik onder jongeren is dan ook simpel te verklaren door het feit dat de e-sigaretten nog maar de laatste jaren in de handel zijn terecht gekomen. Producten die niet verkrijgbaar zijn in de handel, kunnen uiteraard ook niet gebruikt worden.

De Engelse overheid is dan ook scherp naar het striktere beleid dat de Verenigde Staten wil invoeren en professor John Newton, Director of Health improvement bij Public Health England doet volgende uitspraken:

“In tegenstelling tot de berichten die we horen uit de Verenigde Staten, zien we geen toename van gebruik van e-sigaretten onder jongeren”

“Terwijl meer jongeren experimenteren met e-sigaretten, is het cruciaal te noteren dat regelmatig gebruik nog steeds laag is en inderdaad heel uitzonderlijk is bij degenen die nooit gerookt hebben”

“Wij houden het vapegedrag van de jongeren zoals altijd nauwlettend in de gaten zodat we op koers blijven in onze ambitie van een rookvrije generatie te bereiken waarin de e-sigaret een belangrijke rol speelt”

Zo beveelt het rapport aan dat tabaksorganisaties die rookstop begeleiding bieden, meer moeten inzetten op mensen aanmoedigen voor de overstap naar een e-sigaret.

Verder werden er uitspraken gedaan zoals:

“de afname van roken kan in versneld tempo als deze gebruikers overstappen op vapen. vapen biedt een dubbele slaagkans om te stoppen met roken tov andere middelen”

“elke stop-met-roken dienst moet inzetten op meer sensibilisering van e-sigaretten”

“als u rookt en overstapt op vapen bespaart u dit jarenlage slechte gezondheid en kan dit zelfs levensreddend zijn”

 

Bron: https://www.gov.uk/government/news/regular-e-cigarette-use-remains-low-among-young-people-in-britain